Kontakt

Fundacja Pomoc Rodzinie   

ul. Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki
OPP 94489
KRS: 0000151624
KONTO:
Bank Zachodni WBK S.A. 2 w Łomiankach, nr konta: 91 1500 2022 1210 7004 5132 0000

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomoc Rodzinie, ul. K. K. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Łukasz Kowalski, kontakt: iodo.fpr@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programów oferowanych przez Fundację na podstawie Art. 6 ust.1. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji programów.


Administracja/księgowość
Agnieszka Dowejko
biuro@fpr.pl


Centrum Rodziny
centrumrodziny.fpr@gmail.com
 


Kolegium Świętej Rodziny
Joanna Woroniecka Gucza
Judyta Machnicka
kolegium@ksr.edu.pl


Świetlica Rodzinna
Karolina Piechota
e-mail: dorkarpie@tlen.pl


Programy na Miłość i Życie

Programy na Miłość i Życie - Polska
Marek Bazydło
fpr.polska@gmail.com

Programy na Miłość i Życie - zagranica
Ks. Jarosław Szymczak
xjszymczak@gmail.com

Programy dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA
Monika Łyszkowska-Cieślik
fpr.narzeczeni@gmail.com

Programy na Miłość i Życie - Łomianki
fpr.lomianki@gmail.com

Programy na Miłość i Życie - Wrocław
fpr.wroclaw@gmail.com