Projekt 2023

Kształcenie liderów w zakresie doradztwa rodzinnego
w strukturach poradnictwa polonijnego

 

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2023”
Dotacja wynosi 150000,- zł. Całkowity koszt realizacji Projektu 160000,- zł

 

Oferta „Kształcenie liderów w zakresie doradztwa rodzinnego w strukturach poradnictwa polonijnego” stanowi kontynuację projektów z 2021 i 2022 roku i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w krajach emigracji na interdyscyplinarną wiedzę z zakresu małżeństwa i rodziny. Przygotowanie kolejnych osób w zakresie doradztwa rodzinnego stanowić będzie realne wsparcie środowisk polonijnych poprzez znajdowanie sposobów budowania dobra w rodzinach, a w sytuacji trudności i zagrożeń poprzez przeciwdziałanie zgłaszanym problemom, znajdowanie dróg pomocy i udzielenie profesjonalnego wsparcia.

Uzyskane w czasie szkolenia kompetencje służyć będą wzmocnieniu środowisk polonijnych poprzez podniesienie efektywności działania pomocowego oraz wzrost aktywności w społeczności lokalnej, a także budowanie struktur działań pomocowych na rzecz małżeństw i rodzin.

Pierwszą formę wsparcia stanowi prowadzone przez platformę on-line Studium Edukacyjne „Pomagam sobie- pomagam innym” dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Drugą formę pomocy edukacyjnego wsparcia rodzin polonijnych stanowi Kongres Rodzin Polonijnych.

 

STUDIUM EDUKACYJNE „POMAGAM SOBIE – POMAGAM INNYM” 2023

Prowadzone na platformie on-line przeznaczone jest dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Celem Studium jest podniesienie poziomu umiejętności osobistych i społecznych uczestników Studium w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o rodzinie, a w szerszej perspektywie stanowi przygotowanie do wspierania i towarzyszenia innym członkom społeczności polonijnej.

Zajęcia edukacyjne Studium obejmują przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu budowania relacji interpersonalnych, umacniania więzi rodzinnych, istoty zadań prokreacyjnych, wychowawczych, profilaktyki i poradnictwa zdrowotnego, interwencji kryzysowej w sytuacjach trudnych oraz organizacji poradnictwa na rzecz małżeństw i rodzin na emigracji.  Prowadzone są w formie wykładów warsztatów i ćwiczeń.

Zajęcia prowadzone są w dwóch modułach: w module podstawowym – przeznaczonym dla nowych osób, które zgłosiły deklaracje uczestnictwa oraz w module poszerzonym – przeznaczonym dla osób, które wcześniej ukończyły moduł podstawowy

https://opoka.news/studium-edukacyjne-dla-polonii-online-pomagam-sobie-pomagam-innym

 

ZAJĘCIA STUDIUM EDUKACYJNEGO
„POMAGAM SOBIE – POMAGAM INNYM” 2023
PROWADZONE SĄ W DWÓCH MODUŁACH:

1)  MODUŁ PIERWSZY – PODSTAWOWY przeznaczony jest dla nowych osób, które zgłosiły deklarację uczestnictwa.

Uczestnicy modułu podstawowego

 

TYTUŁY PROGRAMOWYCH WYKŁADÓW DLA MODUŁU PODSTAWOWEGO

Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych

Towarzyszenie małżonkom w zakresie budowania jedności

Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań wychowawczych

Pomoc specjalistyczna w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Podstawy poradnictwa

Praktyczne formy pomocy rodzinie na emigracji

 

2) MODUŁ DRUGI, POSZERZONY stanowi doszkalanie osób, które w 2022 roku ukończyły Studium Edukacyjne w ramach projektu „Rodzina polonijna wobec aktualnych wyzwań stojących przed małżeństwem i rodziną. Tworzenie struktur działań pomocowych  i zgłosiły pragnienie kontynuacji kształcenia, a także dla osób, które uczestniczyły we wcześniejszych tego typu szkoleniach np.: we Francji, Belgii, Niemczech, Szkocji.

Uczestnicy modułu poszerzonego

 

TYTUŁY PROGRAMOWYCH WYKŁADÓW DLA MODUŁU POSZERZONEGO

Organizacja poradnictwa polonijnego

Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne

Model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami

Program formacyjny dla małżonków „Ja + Ty = My

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

Poradnictwo zdrowotne

Wprowadzenie do Programu „12 kroków”

Metody pracy z konfliktem z uwzględnieniem mediacji pojednawczych

 

VI KONGRES RODZIN POLONIJNYCH
CONGRESS OF POLISH FAMILIES
ZAINWESTUJ W MAŁŻEŃSTWO – ZAINWESTUJ W RODZINĘ
hybrydowy
Gdańsk 15-17 września 2023

Organizatorami VI Kongresu Rodzin Polonijnych jest Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej  oraz Fundacja „Pomoc Rodzinie” we współpracy z Duszpasterstwem Emigracji Polskiej, Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Gdańskiej i Fundacją R7B.

W czasie Kongresu przez wykłady i warsztaty podjęte zostaną zagadnienia budowania relacji małżeńskich i rodzinnych, duchowości małżeńskiej, wychowania dzieci i kryzysów małżeńskich. Równocześnie w duchu ewangelizacyjnym ukazane zostanie, że jest wiele rodzin polonijnych starających się żyć według wartości.

PLAKAT KONGRESU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU,

 

Link do PROGRAMU w pdf

 

RELACJE Z KONGRESU

W dniach 15 – 17 września 2023 r. odbył się w formie hybrydowej VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych. W Kongresie wzięło udział blisko 500 osób z 28 krajów. Kongres odbył się pod hasłem: „Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę”. Głównym miejscem obrad Kongresu była Sala Plenarna Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Wśród uczestników były osoby min. z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Belgii, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy, Węgier, Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Ukrainy, Malty, Kazachstanu, Szwecji, Islandii i Holandii.

Stronę Kongresu odwiedziło ponad 9 tysięcy uczestników z całego świata.

https://kongresrodzinpolonijnych.pl/

Tu⬆ można obejrzeć 1. oraz 2. dzień VI Światowego Kongresu Rodzin Polonijnych w Gdańsku.
Wersja oryginalna w języku polskim:

DZIEŃ 1 –  https://www.youtube.com/live/FkMliieqfJE?feature=shared

 

DZIEŃ 2 – https://www.youtube.com/live/38m18CDrvS0?feature=shared

 

Wersja z tłumaczeniem na język angielski
DAY 1 – https://www.youtube.com/live/yJYSS50zOsc?feature=shared

 

DAY 2https://www.youtube.com/live/I14sklb9b8Q?feature=shared

GALERIA zdjęć z KONGRESU od Agnes Kuc Photography (którzy przyjechali na Kongres aż z Chicago, USA)
https://agneskucphotography.pixieset.com/viwiatowykongresrodzinpolonijnych/piatek1/

https://agneskucphotography.pixieset.com/viwiatowykongresrodzinpolonijnych/armiapanna/

MEDIA nt. KONGRESU

List Prezydenta RP na VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych.

https://opoka.news/kongres-rodzin-polonijnych-relacja

https://opoka.news/kongres-rodzin-polonijnych-relacje-i-nagrania

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2023-09/swiatowy-kongres-rodzin-polonijnych-nie-mozna-sie-zamknac.html

https://emigracja.episkopat.pl/

https://opoka.news/relacja-z-vi-kongresu-rodzin-polonijnych

Przewodniczący Episkopatu wręczył medale „Pro Polonia et Ecclesia”

https://polonia24.tvp.pl/72759901/vi-swiatowy-kongres-rodzin-polonijnych

https://www.ekai.pl/wybrac-malzenstwo-i-rodzine-swiatowy-kongres-rodzin-polonijnych/
Koncert orkiestry MŁODZI-POLSCY

https://polskifr.fr/oto-my/polacy-z-polski-i-polonia-o-kongresie-rodzin/
https://polskifr.fr/duchowa-strona/do-polonii-o-jedynych-uznanych-objawieniach-matki-bozej-w-afryce/
https://polskifr.fr/polska-we-francji/laniewscy-z-paryza-zdobyta-na-kongresie-wiedza-bedziemy-sie-dzielic/

https://www.ekai.pl/zakonczyl-sie-vi-swiatowy-kongres-rodzin-polonijnych/

Prezentowane w ramach Studium i Kongresu treści wyrażają jedynie poglądy wykładowców i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.