Flaga i godło Polski

 

Projekt 2023

Kształcenie liderów w zakresie doradztwa rodzinnego
w strukturach poradnictwa polonijnego

 

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2023”

Dotacja wynosi 150000,- zł. Całkowity koszt realizacji Projektu 160000,- zł

 

Oferta „Kształcenie liderów w zakresie doradztwa rodzinnego w strukturach poradnictwa polonijnego” stanowi kontynuację projektów z 2021 i 2022 roku i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w krajach emigracji na interdyscyplinarną wiedzę z zakresu małżeństwa i rodziny. Przygotowanie kolejnych osób w zakresie doradztwa rodzinnego stanowić będzie realne wsparcie środowisk polonijnych poprzez znajdowanie sposobów budowania dobra w rodzinach, a w sytuacji trudności i zagrożeń poprzez przeciwdziałanie zgłaszanym problemom, znajdowanie dróg pomocy i udzielenie profesjonalnego wsparcia.

Uzyskane w czasie szkolenia kompetencje służyć będą wzmocnieniu środowisk polonijnych poprzez podniesienie efektywności działania pomocowego oraz wzrost aktywności w społeczności lokalnej, a także budowanie struktur działań pomocowych na rzecz małżeństw i rodzin.

Pierwszą formę wsparcia stanowi prowadzone przez platformę on-line Studium Edukacyjne „Pomagam sobie- pomagam innym” dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Drugą formę pomocy edukacyjnego wsparcia rodzin polonijnych stanowi Kongres Rodzin Polonijnych.

 

 

STUDIUM EDUKACYJNE „POMAGAM SOBIE – POMAGAM INNYM” 2023

Prowadzone na platformie on-line przeznaczone jest dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Celem Studium jest podniesienie poziomu umiejętności osobistych i społecznych uczestników Studium w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o rodzinie, a w szerszej perspektywie stanowi przygotowanie do wspierania i towarzyszenia innym członkom społeczności polonijnej.

Zajęcia edukacyjne Studium obejmują przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu budowania relacji interpersonalnych, umacniania więzi rodzinnych, istoty zadań prokreacyjnych, wychowawczych, profilaktyki i poradnictwa zdrowotnego, interwencji kryzysowej w sytuacjach trudnych oraz organizacji poradnictwa na rzecz małżeństw i rodzin na emigracji.  Prowadzone są w formie wykładów warsztatów i ćwiczeń.

Zajęcia prowadzone są w dwóch modułach: w module podstawowym – przeznaczonym dla nowych osób, które zgłosiły deklaracje uczestnictwa oraz w module poszerzonym – przeznaczonym dla osób, które wcześniej ukończyły moduł podstawowy

 

 

VI KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

CONGRESS OF POLISH FAMILIES

ZAINWESTUJ W MAŁŻEŃSTWO – ZAINWESTUJ W RODZINĘ

hybrydowy

Gdańsk 15-17 września 2023

 

Organizatorami VI Kongresu Rodzin Polonijnych jest Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,  oraz Fundacja „Pomoc Rodzinie” we współpracy z Duszpasterstwem Emigracji Polskiej, Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Gdańskiej i Fundacją R7B

 

W czasie Kongresu przez wykłady i warsztaty podjęte zostaną zagadnienia budowania relacji małżeńskich i rodzinnych, duchowości małżeńskiej, wychowania dzieci i kryzysów małżeńskich. Równocześnie w duchu ewangelizacyjnym ukazane zostanie, że jest wiele rodzin polonijnych starających się żyć według wartości.

 

Więcej informacje na temat Kongresu, szczegółowy program tegorocznego spotkania można znaleźć na stronie internetowej: https://kongresrodzinpolonijnych.pl/

Kongres-Rodzin-Polonijnych.jpg

 

Prezentowane w ramach Studium i Kongresu treści wyrażają jedynie poglądy wykładowców i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów