Projekt 2023

Kształcenie liderów w zakresie doradztwa rodzinnego
w strukturach poradnictwa polonijnego

 

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2023”
Dotacja wynosi 150000,- zł. Całkowity koszt realizacji Projektu 160000,- zł

 

Oferta „Kształcenie liderów w zakresie doradztwa rodzinnego w strukturach poradnictwa polonijnego” stanowi kontynuację projektów z 2021 i 2022 roku i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w krajach emigracji na interdyscyplinarną wiedzę z zakresu małżeństwa i rodziny. Przygotowanie kolejnych osób w zakresie doradztwa rodzinnego stanowić będzie realne wsparcie środowisk polonijnych poprzez znajdowanie sposobów budowania dobra w rodzinach, a w sytuacji trudności i zagrożeń poprzez przeciwdziałanie zgłaszanym problemom, znajdowanie dróg pomocy i udzielenie profesjonalnego wsparcia.

Uzyskane w czasie szkolenia kompetencje służyć będą wzmocnieniu środowisk polonijnych poprzez podniesienie efektywności działania pomocowego oraz wzrost aktywności w społeczności lokalnej, a także budowanie struktur działań pomocowych na rzecz małżeństw i rodzin.

Pierwszą formę wsparcia stanowi prowadzone przez platformę on-line Studium Edukacyjne „Pomagam sobie- pomagam innym” dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Drugą formę pomocy edukacyjnego wsparcia rodzin polonijnych stanowi Kongres Rodzin Polonijnych.

 

 

STUDIUM EDUKACYJNE „POMAGAM SOBIE – POMAGAM INNYM” 2023

Prowadzone na platformie on-line przeznaczone jest dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Celem Studium jest podniesienie poziomu umiejętności osobistych i społecznych uczestników Studium w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o rodzinie, a w szerszej perspektywie stanowi przygotowanie do wspierania i towarzyszenia innym członkom społeczności polonijnej.

Zajęcia edukacyjne Studium obejmują przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu budowania relacji interpersonalnych, umacniania więzi rodzinnych, istoty zadań prokreacyjnych, wychowawczych, profilaktyki i poradnictwa zdrowotnego, interwencji kryzysowej w sytuacjach trudnych oraz organizacji poradnictwa na rzecz małżeństw i rodzin na emigracji.  Prowadzone są w formie wykładów warsztatów i ćwiczeń.

Zajęcia prowadzone są w dwóch modułach: w module podstawowym – przeznaczonym dla nowych osób, które zgłosiły deklaracje uczestnictwa oraz w module poszerzonym – przeznaczonym dla osób, które wcześniej ukończyły moduł podstawowy

https://opoka.news/studium-edukacyjne-dla-polonii-online-pomagam-sobie-pomagam-innym

 

ZAJĘCIA STUDIUM EDUKACYJNEGO
„POMAGAM SOBIE – POMAGAM INNYM” 2023
PROWADZONE SĄ W DWÓCH MODUŁACH:

1)  MODUŁ PIERWSZY – PODSTAWOWY przeznaczony jest dla nowych osób, które zgłosiły deklarację uczestnictwa.

Uczestnicy modułu podstawowego

 

TYTUŁY PROGRAMOWYCH WYKŁADÓW DLA MODUŁU PODSTAWOWEGO

Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych

Towarzyszenie małżonkom w zakresie budowania jedności

Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań wychowawczych

Pomoc specjalistyczna w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Podstawy poradnictwa

Praktyczne formy pomocy rodzinie na emigracji

 

2) MODUŁ DRUGI, POSZERZONY stanowi doszkalanie osób, które w 2022 roku ukończyły Studium Edukacyjne w ramach projektu „Rodzina polonijna wobec aktualnych wyzwań stojących przed małżeństwem i rodziną. Tworzenie struktur działań pomocowych  i zgłosiły pragnienie kontynuacji kształcenia, a także dla osób, które uczestniczyły we wcześniejszych tego typu szkoleniach np.: we Francji, Belgii, Niemczech, Szkocji.

Uczestnicy modułu poszerzonego

 

TYTUŁY PROGRAMOWYCH WYKŁADÓW DLA MODUŁU POSZERZONEGO

Organizacja poradnictwa polonijnego

Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne

Model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami

Program formacyjny dla małżonków „Ja + Ty = My

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

Poradnictwo zdrowotne

Wprowadzenie do Programu „12 kroków”

Metody pracy z konfliktem z uwzględnieniem mediacji pojednawczych

 

VI KONGRES RODZIN POLONIJNYCH
CONGRESS OF POLISH FAMILIES
ZAINWESTUJ W MAŁŻEŃSTWO – ZAINWESTUJ W RODZINĘ
hybrydowy
Gdańsk 15-17 września 2023

Organizatorami VI Kongresu Rodzin Polonijnych jest Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej  oraz Fundacja „Pomoc Rodzinie” we współpracy z Duszpasterstwem Emigracji Polskiej, Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Gdańskiej i Fundacją R7B

W czasie Kongresu przez wykłady i warsztaty podjęte zostaną zagadnienia budowania relacji małżeńskich i rodzinnych, duchowości małżeńskiej, wychowania dzieci i kryzysów małżeńskich. Równocześnie w duchu ewangelizacyjnym ukazane zostanie, że jest wiele rodzin polonijnych starających się żyć według wartości.

PLAKAT KONGRESU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU,

 

Link do PROGRAMU w pdf

RELACJE Z KONGRESU

W dniach 15 – 17 września 2023 r. odbył się w formie hybrydowej VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych. W Kongresie wzięło udział blisko 500 osób z 28 krajów. Kongres odbył się pod hasłem: „Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę”. Głównym miejscem obrad Kongresu była Sala Plenarna Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Wśród uczestników były osoby min. z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Belgii, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy, Węgier, Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Ukrainy, Malty, Kazachstanu, Szwecji, Islandii i Holandii.

Stronę Kongresu odwiedziło ponad 9 tysięcy uczestników z całego świata.

https://kongresrodzinpolonijnych.pl/

Tu⬆ można obejrzeć 1. oraz 2. dzień VI Światowego Kongresu Rodzin Polonijnych w Gdańsku.

Wersja oryginalna w języku polskim:

DZIEŃ 1 –  https://www.youtube.com/live/FkMliieqfJE?feature=shared