PROJEKT ZAINWESTUJ W RODZICIELSTWO TO SZANSA NA:

ZDOBYCIE I POGŁĘBIENIE WIEDZY NA TEMAT:
– niezbywalnej roli i zadań małżeństwa we współczesnych kontekstach społeczno-kulturowych,
– wartości i uwarunkowań trwałego związku małżeńskiego mężczyzny i kobiety,
– kryteriów dojrzałości osobowościowej warunkującej jakość relacji małżeńskiej,
– wielowymiarowej jedności małżonków warunkującej ich rozwój i spełnienie oraz postawę otwartości na przyjęcie nowego życia,
– zadań prokreacyjnych małżeństwa: istoty płodności małżeńskiej, integracji płciowości i płodności, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz przygotowania do stania się rodzicami.

ZDOBYCIE I ROZWINIĘCIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI w odniesieniu do:
– wielowymiarowego budowania jedności małżeńskiej,
– troski o zdrowie prokreacyjne oraz metod rozpoznawania płodności,
– postępowania w sytuacjach problemów z płodnością i szukania pomocy w tym zakresie.

SKORZYSTANIE Z INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH w odniesieniu do:
– zintegrowanego i twórczego rozwoju relacji małżeńskiej,
– potrzeb związanych z realizacją zadań rodzicielskich,
– sytuacji zaburzeń płodności.

DOSTĘP do PLATFORMY INTERNETOWEJ na której będą zamieszczone filmy pomagające utrwalić i przyswoić zdobytą wiedzę z zakresu budowania trwałych relacji małżeńskich i rodzinnych. Uczestnicy otrzymali indywidulane loginy i hasła do całości programu. [link do platformy]

ZESPÓŁ, KTÓRY BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKT:

Dr Bożena Bassa – wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, Konsultor Rady ds. Rodziny KEP, w ramach poradni rodzinnej przygotowuje narzeczonych w zakresie realizacji odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz metod rozpoznawania płodności; uczestniczy w programach leczenia niepłodności metodą naprotechnologii, instruktor Naturalnego Planowania Rodziny;

Dr n. med. Piotr Klimas – ginekolog położnik, specjalista w zakresie naprotechnologii mający doświadczenie w skutecznej pomocy małżonkom z problemem niepłodności;

Ks. dr Jarosław Szymczak – doradca małżeński i rodzinny, wieloletni wykładowca akademicki, współtwórca Programów dla Małżeństw i Narzeczonych, będących dynamiczną i warsztatową formą dzielenia się latami doświadczeń pracy duszpasterskiej z parami, także w głębokich kryzysach;

Mgr Małgorzata Walaszczyk – Doradca Życia Rodzinnego, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, wykładowca UKSW oraz Samorządowego Mazowieckiego ODN, członek Krajowego Zespołu ds. Promocji NPR przy Ministerstwie Zdrowia, instruktor Naturalnego Planowania Rodziny;

Dr n. med. Małgorzata Wolny – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w zakresie naprotechnologii, diabetolog, w praktyce lekarskiej, prowadzonych badaniach klinicznych, publikacjach oraz wykładach podejmuje temat zdrowia prokreacyjnego kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu chorób ogólnoustrojowych na płodność, w ramach kursów dla narzeczonych i podczas spotkań z młodzieżą promuje zachowania prozdrowotne oraz naturalne metody planowania rodziny.
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY
młodzież, narzeczonych, małżonków, każdego kto już wie i kto chce się przekonać, że warto zainwestować w rodzicielstwo.

KOSZT udziału w projekcie jest w całości finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Po pierwsze rodzina!”

Ze względu na sytuację epidemiologiczną PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY ON-LINE W DWÓCH EDYCJACH: listopadowej i grudniowej.

Wykłady i warsztaty odbędą się W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

EDYCJA LISTOPADOWA:

  • 14 listopada 2020 (sb) w godz. 9.00-16.30
  • 15 listopada 2020 (ndz) w godz. 13.00-16.30
  • 21 listopada 2020 (sb) w godz. 13.00-19.30
  • 28 listopada 2020 (sb) w godz. 9.00-12.30 oraz 14.00-17.30

 

EDYCJA GRUDNIOWA:

  • 5 grudnia 2020 (sb) w godz. 9.00-16.30
  • 6 grudnia 2020 (ndz) w godz. 13.00-16.30
  • 12 grudnia 2020 (sb) w godz. 9.00-12.30 oraz 14.00-17.30
  • 19 grudnia 2020 (sb) w godz. 13.00-19.30

Uwaga! Ankietę zgłoszeniową należy wypełnić indywidualnie. Małżonków zgłaszających udział w projekcie prosimy o wypełnienie dwóch oddzielnych ankiet.

ankieta zgłoszeniowa edycji grudniowej

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE można uzyskać

pisząc na adres: [email protected]

oraz pod nr telefonu +48 783-950-657