Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji lockdownu

Flaga i godło Polski

Projekt

Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji lockdownu”

Dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2021

Dotacja wynosi 45 000 zł

Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na ważny interes społeczny i publiczny, który stanowi pomoc rodzinom polonijnym, doświadczającym daleko idących zaburzeń ich funkcjonowania w wyniku pandemii. Projekt zakłada udzielanie edukacyjnego wsparcia członkom rodzin polonijnych w zakresie radzenia sobie z aktualnymi problemami i uzupełniania deficytów kompetencji osobistych i społecznych.

Pierwszą formę wsparcia stanowi uruchomione przez platformę on-line Studium Edukacyjnego „Pomagam sobie - pomagam innym” dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Drugą formę pomocy edukacyjnego wsparcia rodzin polonijnych stanowi zorganizowany on line Kongres Rodzin Polonijnych.

 


 

STUDIUM EDUKACYJNE

POMAGAM SOBIE – POMAGAM INNYM”

 Prowadzone na platformie on line przeznaczone jest dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Zajęcia edukacyjne Studium obejmują przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu budowania relacji interpersonalnych, istoty zadań prokreacyjnych, wychowawczych, profilaktyki zdrowotnej oraz interwencji kryzysowej w sytuacjach trudnych. Prowadzone są w formie wykładów warsztatów i ćwiczeń.

Celem Studium jest podniesienie poziomu umiejętności osobistych i społecznych uczestników Studium w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o rodzinie. a w szerszej perspektywie stanowi przygotowanie do wspierania i towarzyszenia innym członkom społeczności polonijnej.

Wprowadzenie do Studium "Pomagam sobie - pomagam innym" biskupa Wiesława Lechowicza Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Tytuły wybranych wykładów

Prezentowane w ramach Studium treści wyrażają jedynie poglądy wykładowców i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 


 

KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

CONGRESS OF POLISH FAMILIES

Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii / lockdownu

20 – 21 listopada 2021 roku

on-line

„Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii” – to temat IV. Międzynarodowego Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbędzie się od 20 do 21 listopada 2021 roku w formie online.

W czasie Kongresu zostaną podjęte kwestie dotyczące relacji w małżeństwie i rodzinie oraz wychowania i edukacji dzieci i młodzieży w trudnym czasie pandemii.

Więcej informacji na temat Kongresu, szczegółowy program tegorocznego spotkania oraz informacje o zapisach można znaleźć na stronie internetowej https://emigracja.episkopat.pl/.

 

ZAPROSZENIE NA KONGRES

Plakat Kongresu

Bp Wiesław Lechowicz zaprasza na IV Kongres Rodzin Polonijnych online-20-21 listopada 2021

Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej - zaproszenie filmowe na IV Kongres Rodzin Polonijnych online-20-21 listopada 2021

 

RELACJE Z KONGRESU

Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej - Sprawozdanie z IV Kongresu Rodzin Polonijnych

Kongres Rodzin Polonijnych

 

Relacje Filmowe z IV Kongresu Rodzin Polonijnych  

Kongres Rodzin Polonijnych

Prezentowane w ramach Kongresu treści wyrażają jedynie poglądy wykładowców i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów