Rodzina polonijna wobec aktualnych wyzwań stojących przed małżeństwem i rodziną

Flaga i godło Polski

Projekt

Rodzina polonijna wobec aktualnych wyzwań stojących przed małżeństwem i rodziną. Tworzenie struktur działań pomocowych

Dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022. w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2022” Dotacja wynosi 80 300 zł.

Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na rzeczywiste problemy zgłaszane przez rodziny polonijne i kontynuacją projektu z 2021 roku pt. „Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji lockdownu”. Służy wsparciu rodzin polonijnych w doskonaleniu kompetencji osobistych, rodzicielskich i zawodowych, co pozwoli na przeciwdziałanie zgłaszanym trudnościom. Uzyskane w czasie szkolenia kompetencje służyć będą wzmocnieniu środowisk polonijnych poprzez podniesienie efektywności działania pomocowego oraz wzrost aktywności w społeczności lokalnej, a także budowanie struktur działań pomocowych na rzecz małżeństw i rodzin.

Pierwszą formę wsparcia stanowi prowadzone przez platformę on-line Studium Edukacyjne „Pomagam sobie- pomagam innym” dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Drugą formę pomocy edukacyjnego wsparcia rodzin polonijnych stanowi Kongres Rodzin Polonijnych.

 

I

STUDIUM EDUKACYJNE

„POMAGAM SOBIE – POMAGAM INNYM”

Prowadzone na platformie on-line przeznaczone jest dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Celem Studium jest podniesienie poziomu umiejętności osobistych i społecznych uczestników Studium w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o rodzinie, a w szerszej perspektywie stanowi przygotowanie do wspierania i towarzyszenia innym członkom społeczności polonijnej.

Zajęcia edukacyjne Studium obejmują przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu budowania relacji interpersonalnych, umacniania więzi rodzinnych, istoty zadań prokreacyjnych, wychowawczych, profilaktyki i poradnictwa zdrowotnego, interwencji kryzysowej w sytuacjach trudnych oraz organizacji poradnictwa na rzecz małżeństw i rodzin na emigracji.  Prowadzone są w formie wykładów warsztatów i ćwiczeń.

Zajęcia Studium Edukacyjnego  prowadzone są w dwóch modułach:

 - moduł pierwszy, podstawowy przeznaczony jest dla nowych osób, które zgłosiły deklarację uczestnictwa

- moduł drugi, poszerzony stanowi doszkalanie osób, które w 2021 roku ukończyły Studium Edukacyjne w ramach projektu „Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji lockdownu” i zgłosiły pragnienie kontynuacji kształcenia, a także dla osób, które uczestniczyły we wcześniejszych tego typu szkoleniach np.: we Francji, Belgii, Niemczech, Szkocji.

 

Prezentowane w ramach Studium treści wyrażają jedynie poglądy wykładowców i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

II

KONGRES RODZIN POLONIJNYCH
- CONGRESS OF POLISH FAMILIES

 

WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RODZINIE POLONIJNEJ

10-11 września 2022 roku

hybrydowy

W czasie Kongresu zostaną podjęte kwestie dotyczące wychowania dzieci i młodzieży wobec współczesnych zagrożeń.

Więcej informacje na temat Kongresu, szczegółowy program tegorocznego spotkania można znaleźć na stronie internetowej:  https://emigracja.episkopat.pl/

ZAPROSZENIE NA KONGRES

Plakat Kongresu

 

 

 

Prezentowane w ramach Kongresu treści wyrażają jedynie poglądy wykładowców i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów