Projekt 2022

Rodzina polonijna wobec aktualnych wyzwań stojących przed małżeństwem i rodziną. Tworzenie struktur działań pomocowych

Dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022. w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2022” Dotacja wynosi 80 300 zł. Całkowity koszt realizacji Projektu 85 800 zł.

Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na rzeczywiste problemy zgłaszane przez rodziny polonijne i kontynuacją projektu z 2021 roku pt. „Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji lockdownu”. Służy wsparciu rodzin polonijnych w doskonaleniu kompetencji osobistych, rodzicielskich i zawodowych, co pozwoli na przeciwdziałanie zgłaszanym trudnościom. Uzyskane w czasie szkolenia kompetencje służyć będą wzmocnieniu środowisk polonijnych poprzez podniesienie efektywności działania pomocowego oraz wzrost aktywności w społeczności lokalnej, a także budowanie struktur działań pomocowych na rzecz małżeństw i rodzin.

Pierwszą formę wsparcia stanowi prowadzone przez platformę on-line Studium Edukacyjne „Pomagam sobie – pomagam innym” dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Drugą formę pomocy edukacyjnego wsparcia rodzin polonijnych stanowi Kongres Rodzin Polonijnych.

STUDIUM EDUKACYJNE „POMAGAM SOBIE – POMAGAM INNYM” 2022

Prowadzone na platformie on-line przeznaczone jest dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Celem Studium jest podniesienie poziomu umiejętności osobistych i społecznych uczestników Studium w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o rodzinie, a w szerszej perspektywie stanowi przygotowanie do wspierania i towarzyszenia innym członkom społeczności polonijnej.

Zajęcia edukacyjne Studium obejmują przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu budowania relacji interpersonalnych, umacniania więzi rodzinnych, istoty zadań prokreacyjnych, wychowawczych, profilaktyki i poradnictwa zdrowotnego, interwencji kryzysowej w sytuacjach trudnych oraz organizacji poradnictwa na rzecz małżeństw i rodzin na emigracji.  Prowadzone są w formie wykładów warsztatów i ćwiczeń.

 

Zajęcia Studium Edukacyjnego 2022 prowadzone są w dwóch modułach:

– MODUŁ PIERWSZY, PODSTAWOWY przeznaczony jest dla nowych osób, które zgłosiły deklarację uczestnictwa.

Uczestnicy modułu podstawowego

TYTUŁY PROGRAMOWYCH WYKŁADÓW DLA MODUŁU PODSTAWOWEGO

 

Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych

 

Towarzyszenie małżonkom w zakresie budowania jedności

 

Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań wychowawczych

 

Pomoc specjalistyczna w sytuacjach trudnych i kryzysowych

 

Podstawy poradnictwa

 

Praktyczne formy pomocy rodzinie na emigracji

 

– MODUŁ DRUGI, POSZERZONY stanowi doszkalanie osób, które w 2021 roku ukończyły Studium Edukacyjne w ramach projektu „Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji lockdownu” i zgłosiły pragnienie kontynuacji kształcenia, a także dla osób, które uczestniczyły we wcześniejszych tego typu szkoleniach np.: we Francji, Belgii, Niemczech, Szkocji.

 

Uczestnicy modułu poszerzonego

zdj12.jpg

zdj13.jpg

 

TYTUŁY PROGRAMOWYCH WYKŁADÓW DLA MODUŁU POSZERZONEGO

 

Organizacja poradnictwa na rzecz małżeństw i rodzin na emigracji

zdj14.jpg

 

Model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami

zdj15.jpg

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

zdj16.jpg

 

Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne

zdj17.jpg

 

Poradnictwo zdrowotne

zdj18.jpg

 

Program profilaktyczny „JA+TY=MY”

zdj19.jpg

 

Program „12 kroków”

zdj20.jpg

 

Metody pracy z konfliktem z uwzględnieniem mediacji pojednawczych w rodzinie

zdj21.jpg

Prezentowane w ramach Studium treści wyrażają jedynie poglądy wykładowców i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

 

V KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

– CONGRESS OF POLISH FAMILIES

(spotkanie hybrydowe)

WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RODZINIE POLONIJNEJ

Carlsberg 10-11 września 2022 roku

Organizatorami V Kongresu Rodzin Polonijnych jest Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Fundacja „Pomoc Rodzinie”.

 

W czasie Kongresu zostaną podjęte kwestie dotyczące wychowania dzieci i młodzieży wobec współczesnych zagrożeń.

 

Więcej informacji na temat Kongresu, szczegółowy program tegorocznego spotkania można znaleźć na stronie internetowej:  https://emigracja.episkopat.pl/

 

ZAPROSZENIE NA KONGRES

Plakat Kongresu

zdj22.jpg

 

INFORMACJE MEDIALNE PROMUJĄCE V KONGRES RODZIN POLONIJNYCH – 2022

 

RELACJE Z KONGRESU

Uczestnicy Kongresu (spotkanie hybrydowe)

 

zdj23.jpg

 

Otwarcie – V Kongres Rodzin Polonijnych

zdj24.jpg

 

Sesja 1 – V Kongres Rodzin Polonijnych

zdj25.jpg

 

Sesja 2 – V Kongres Rodzin Polonijnych

zdj26.jpg

 

Sesja 3 – V Kongres Rodzin Polonijnych

zdj27.jpg

 

Sesja 4 – V Kongres Rodzin Polonijnych

zdj28.jpg

 

Sesja 5 – V Kongres Rodzin Polonijnych

 

zdj29.jpg

WYWIADY NT. KONGRESU

https://www.ekai.pl/w-calsbergu-obraduje-kongres-rodzin-polonijnych/

https://www.facebook.com/2279995335569173/posts/pfbid0ZLFzSYqaiFpMonMtGFgJXkqikNpDUQH2X3CDNWaeQibGz5oCVLuJBuZWCj82vAXvl/?sfnsn=mo

https://polskifr.fr/duchowa-strona/v-kongres-rodzin-polonijnych-umocnic-wiare-i-polska-tozsamosc-wsrod-mlodych/

https://fb.watch/fu1Fuo1d8R/

https://episkopat.pl/zakonczyl-sie-v-kongres-rodzin-polonijnych/

 

Prezentowane w ramach Kongresu treści wyrażają jedynie poglądy wykładowców i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów