Kilka słów o Fundacji

Fundacja Pomoc Rodzinie istnieje i działa od 1997 roku po to, by:

  • pomagać rodzinom w odkrywaniu ich wyjątkowego potencjału miłości i życia,
  • dostarczać małżeństwom i rodzinom inspiracji na temat tego, jak w twórczy i autentyczny sposób rozwijać wzajemne relacje i – opierając się na silnych więziach rodzinnych – stawiać czoła wyzwaniom współczesnego świata,
  • wspierać małżeństwa i rodziny w kryzysie i wyposażać je w umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów i pokonywania trudności,
  • przygotowywać pary do pracy z innymi małżeństwami i rodzinami,
  • współpracować ze środowiskiem NaProTechnologii we wspólnym budowaniu cywilizacji życia i miłości,
  • tworzyć i publikować materiały pomocne w rozwoju osoby, małżeństwa i rodziny.

Nasza historia

By opowiedzieć o historii Fundacji, musimy sięgnąć aż do czasów II wojny światowej, kiedy to młody polski kleryk, Kazimierz Majdański, wraz z grupą innych kleryków i kapłanów został uwięziony w obozie koncentracyjnym w Dachau.

To właśnie w Dachau pod koniec wojny ci z polskich duchownych, którzy do tego czasu dożyli (połowa z nich tam zginęła) złożyli akt zawierzenia św. Józefowi. Prosząc o ocalenie, ślubowali m.in. stworzenie Dzieła Miłosierdzia i troskę o rodziny. Realizacja tego przyrzeczenia stała się treścią dalszego życia Kazimierza Majdańskiego – jako księdza, potem biskupa. Jego praca duszpasterska i naukowa coraz bardziej koncentrowała się na sprawach rodziny – w Polsce i w świecie.

M.in. wraz z dr n. med. Moniką Wójcik założył też kilka instytucji służących rodzinom:

–  w 1975 roku – Instytut (a później Wydział) Studiów nad Rodziną w Łomiankach, stanowiący część Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (uznany w 1995 r. przez byłych więźniów Dachau za wypełnienie ich przyrzeczenia o utworzeniu Dzieła Miłosierdzia);

 w 1986 roku – Instytut Świecki Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, składający się z kapłanów oraz świeckich konsekrowanych – mężczyzn i kobiet. Statut nowej wspólnoty Kościoła został przedstawiony ówczesnemu Papieżowi Janowi Pawłowi II i zyskał jego zatwierdzenie oraz błogosławieństwo. Powstanie Instytutu stanowiło zwieńczenie starań Arcybiskupa Majdańskiego, mającego na celu stworzenie środowiska oddanego pracy z rodzinami i dla rodzin.

Instytut organizuje comiesięczne spotkania dla rodzin w ramach tzw. Ognisk Świętej Rodziny w Polsce oraz rekolekcje letnie w Wisełce na wyspie Wolin. Ich program uwzględnia zarówno potrzeby rodziców, jak i dzieci, które w swoich grupach wiekowych przeżywają przygodę, zdobywają wiedzę i uczą się nowych praktycznych umiejętności, podczas gdy małżonkowie mają okazję razem zadbać o duchową stronę swojej więzi. Rekolekcje wieńczy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a także wielki turniej rycerski, w którym biorą udział całe rodziny, członkowie Wspólnoty oraz wolontariusze.

 w 1997 roku – Fundację Pomoc Rodzinie, która w praktyczny sposób realizuje misję Instytutu, by służyć rodzinie. Razem z Arcybiskupem Majdańskim fundatorami byli dr Monika Wójcik oraz ks. dr Jarosław Szymczak (członek Instytutu i wraz z Agnieszką Rogalską współautor “Programów na Miłość i Życie”, prowadzonych przez Fundację w Polsce i poza jej granicami).

Zespół

jaroslaw-szymczak

Jaroslaw Szymczak

Prezes Fundacji

adowejko

Agnieszka Dowejko

Administracja/księgowość

mkowalska

Marta Kowalska

Prokurent