16 Czerwca 2023 R. Konferencja: Piękno, Dobro I Prawda O Małżeństwie I Rodzinie – Łomianki

 

Szanowni i Drodzy Państwo,

zwracam się do Państwa z zaproszeniem na konferencję, która odbędzie się 16 czerwca 2023 w Łomiankach, ul K. Baczyńskiego 9 w siedzibie Instytutu Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego i Kolegium św. Rodziny.

Jest to konferencja, która podejmuje temat płci, małżeństwa i rodziny.  Ma charakter syntetyczny i ukazuje nasz polski, oryginalny wkład w antropologię filozoficzną i teologiczną. Ukazuje integralne rozumienie mężczyzny i kobiety jako podmiotu duchowo-cielesnego, podkreśla ich zdolności do relacji małżeńskiej i rodzicielskiej. Przestawia je jak powołanie do zrealizowania największej miłości danej człowiekowi jaką jest miłość oblubieńcza.

To jest miłość, która łączy małżonków, która łączy Chrystusa i Kościół, która jest miłością mającą swe źródło w Trójcy św., która jednoczy Ojca i Syna, która jednoczy Matkę Boga z Chrystusem i Ojcem, która jednoczy Najświętszą Marię Pannę ze św. Józefem, która jednoczy Chrystusa – Syna Bożego z  Jezusem – człowiekiem, która jest miłością wlaną przy stworzeniu –poczęciu każdego człowieka, która jest miłością odkupieńczą Chrystusa do każdego człowieka. To jest w końcu ta miłość, która jednoczy się miłością Boga w sakramencie małżeństwa, która staje się źródłem dobra tworzącego rodzinę, która obfituje w milionach codziennych, prostych czynności jednoczących, wychowawczych, opiekuńczych, chroniących, kompensujących, rozwijających dobro w małżonkach i dzieciach.

Konferencja ukazuje blask antropologii adekwatnej, takiej, która szanuje ciało człowieka jako element jego tożsamości, jako nieodłączną część osoby, która z czułością i czcią odnosi się do ciała kobiety i mężczyzny jako źródła ludzkiej miłości oblubieńczej. Wracamy do tego tematu, by podjąć testament św. Jana Pawła II, który pisał, że cały problem współczesności polega na tym, że ciało ludzkie jest nie dość dowartościowane. Jest to klęska współczesnej cywilizacji, która w nauce, kulturze, polityce zredukowała ciało do materii bez wartości, ciało, które można używać, zniekształcać, pogardzać aż do unicestwienia, zostało ograbione z dobroci, mimo, że wszystko w człowieku dzieje się przez ciało i w ciele.

To co jest charakterystyczną mentalną redukcją naszych czasów to jest oddzielenie osoby od ciała w człowieku. Ciało nie jest złe, nie jest nawet podejrzane w swych popędach, ale ma wartość neutralną. Może być używane, może być maltretowane, może być deformowane. Nie ma wartości miłościotwórczej.

Konferencja swym spojrzeniem antropologii adekwatnej pokazuje, że ciało ma swoje znaczenie, ma swoją mowę, jest znakiem miłości oblubieńczej. To znaczenie ciała jest odkrywane w świetle wiary katolickiej, w świetle stworzenia przez obraz Boga-Chrystusa i w świetle odkupienia przez podobieństwo, jakie pokazał Chrystus.

Konferencja pokazuje owoc wieloletnich badań naukowych prelegentów, ich miłość do prawdy o człowieku i jego relacjach.

Proszę nie odrzucajcie tej konferencji, bo jest światłem w ciemności. Zapisy [email protected] Będzie transmisja on-line.

dr. Andrzej Mazan